คู่มือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มีความหมายและสร้างกำไรกับองค์กร
21 May 2018

ดาวน์โหลด "คู่มือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มีความหมายและสร้างกำไรกับองค์กร"   เรียนรู้ Consumer Journey เข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและต้องเข้าใจ Communication Touch Point จุดสัมผัสทางการตลาด สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค จนทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง

ดาวน์โหลด "คู่มือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มีความหมายและสร้างกำไรกับองค์กร" 
เรียนรู้ Consumer Journey เข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและต้องเข้าใจ Communication Touch Point จุดสัมผัสทางการตลาด สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค จนทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ https://goo.gl/QFKp8t

(Source : SAP Hybris)