บรรยากาศของงานสัมมนา ปฏิวัติการบริหารงานขาย การตลาดและบริการ ด้วยระบบ Cloud ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ SAP Thailand โดยการบรรยายของคุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ในหัวข้อ Beyond the Traditional CRM, Cloud CRM คุณพีรยุทธ ย่อ
26 May 2017

บรรยากาศของงานสัมมนา ปฏิวัติการบริหารงานขาย การตลาดและบริการ ด้วยระบบ Cloud ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ SAP Thailand โดยการบรรยายของคุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ในหัวข้อ Beyond the Traditional CRM, Cloud CRM คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ ผู้จัดการ ฝ่าย CRM Application ในหัวข้อ SAP Hybris Cloud CRM for Sales, Marketing & Service และ คุณวัชรินทร์ อุทกธารา ผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับท่านที่พลาดในงานสัมมนานี้สามารถสอบถามรายละเอียดเอกสารและซอฟต์แวร์ SAP Hybris Cloud for Customer ได้ที่ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด โทร 026348899 อีเมล์ marketing@sundae.co.th

SAP Hybris Cloud CRM

(Source : Sundae Solutions Co., Ltd.)