NEWS & EVENT
Title :
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ การตลาดออนไลน์และกรณีศึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSP)
Date :
29 May 2017
 
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ การตลาดออนไลน์และกรณีศึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSP)
 

คุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ "การตลาดออนไลน์และกรณีศึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSP)" ให้ฐานะที่ปรึกษาและผู้ให้บริการการตลาดออนไลน์ให้กับ TSP ในงานสัมมนา "การสื่อสารและการตลาดสำหรับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์" ในวันที่ 29-31 พ.ค. 2560 ในงานสัมมนานี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสื่อสารและตลาดของผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ทั่วประเทศ