IT กับการฟื้นฟูองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม SME (Oxford Economics)
12 January 2022
IT กับการฟื้นฟูองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม SME (Oxford Economics)

SAP มอบหมายการศึกษาวิจัยจาก Oxford Economics เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความท้าทาย และวุฒิภาวะทางดิจิทัลของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง 2,000 แห่ง ใน 19 ประเทศ และพัฒนารายงานต่างๆ มากมายตามข้อมูล

 

 

 

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีที่ไอทีวางรากฐานสำหรับความยืดหยุ่นในระยะยาว เรียนรู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความท้าทาย และความสำคัญของไอทีต่อผลการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้าและพนักงาน

 

ดาวน์โหลด เอกสารวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

https://www.sundae.co.th/download/requested_downfiles.php?refid=Lcz4v

 

Infographic

 

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th
เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th

 

SAP Business One

(Source : SAP)