การปรับองค์กรสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) ของ Adidas เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
12 October 2017
การปรับองค์กรสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) ของ Adidas เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่

ธุรกิจวันนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันพฤติกรรมของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบริการจะต้องเริ่มจากการแปลงบริษัทสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) เสียก่อน

กรณีศึกษาจริงนี้ของ Adidas ที่จะก้าวสู่การผลิตรองเท้ากีฬาเฉพาะบุคคล (Mass Personalization) ได้ จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Big Data, Machine Learning, Trend Analysis, Blockchain, AI ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น คุณจะทึ่งในความสามารถของเทคโนโลยีวันนี้จริงๆ

#DigitalTransformation #SundaeSolutions #CRM #ERP #AI #Blockchain #Bigdata

 

 

(Source : SAP)