Lark Meetings สำหรับการประชุมออนไลน์ทั้งวิดีโอและเสียง เปิดให้ใช้บริการแล้ว ฟรี!
21 March 2020

Lark Meetings

 

Lark Meetings สำหรับการประชุมออนไลน์ทั้งวิดีโอและเสียง ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว ที่สำคัญคือ ฟรี! แบบไม่จำกัดจำนวนนาทีด้วย

 

ความสามารถที่คุณจะได้รับ

- รองรับ Video calls 100 คน พร้อมกัน

- รองรับ 13 ภาษา

- สามารถเชิญเข้าร่วมประชุมได้ง่าย ไม่ต้องเป็นผู้ใช้งาน Lark ก็ได้

 

คุณสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ https://meetings.larksuite.com/

(Source : Lark)